SUBVENCIONS PER ADAPTACIÓ DE LLOC DE TREBALL I MESURES DE SEGURETAT EN EL CONTRACTE INDEFINIT

Capçalera empresa info

(Ordre 13.4.1994)

Característiques:

  • La subvenció s’ha de destinar a facilitar l’adaptació dels llocs de treball o a la dotació dels mitjans de protecció personal necessaris per evitar accidents laborals.
  • Es requereix la presentació de la factura que acrediti l’adaptació.
  • Es requereix un informe favorable de la Inspecció de Treball.
  • La subvenció la pot sol·licitar tant l’empresari com el treballador.

Incentius:

  • Subvenció de fins a 901,52 €.
  • Aquesta subvenció és compatible amb d’altres subvencions i incentius a la contractació d’aquests treballadors.

En el cas de determinats contractes, la llei preveu unes bonificacions i reduccions per a l’empresari.