LA FEDERACIÓ

Capçalera la federació

La Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya-FECETC és una entitat sense ànim de lucre creada l’any 1992, després d’una unificació de criteris entre l’Associació Catalana de Centres de Treball i l’Associació de Centres de Treball per a disminuïts físics i/o sensorials per un grup d’empresaris amb l’objectiu de facilitar la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat.

Actualment aquesta entitat agrupa 67 centres especials de treball, amb un total d’uns 5.400 treballadors, que ofereixen diferents productes i/o serveis: administració, benzineres, cablejat de l’automòbil, confecció de vestuari laboral, neteja, jardineria, injecció de plàstics, copisteria, etc.

La nostra finalitat és treballar per facilitar aquesta inserció laboral i fer possible que els Centres Especials de Treball esdevinguin empreses competitives en el marc laboral.

Actuem com a referent social en la inserció del col·lectiu de persones amb discapacitat a través de diferents àrees de treball, com ara: informació i assessorament, borsa de treball, formació, suport a les empreses, etc.

La Federació col·labora amb la resta de federacions de centres especials de treball i entitats de l’estat espanyol i forma part, entre d’altres, de:

  • Consell Sectorial de Serveis Socials d’atenció a persones amb discapacitat.
  • Consell Assessor de la Comissió Interdepartamental d’integració laboral de les persones amb discapacitat.
  • Comitè de Seguiment del PIRMI.
  • També som membres associats de Foment del Treball Nacional.

Composició de la Junta Directiva:

President: Sr. Julio Martínez Alcalde

Secretari: Sr. Jaume Graus Albarracín

Tresorer: Sr. Camil Rull i Rigol

Vicepresidents:

  • Sra. Bibiana Bendicho i Latre
  • Sr. Josep Maria Solanellas López
  • Sr. Alfons Moreno Rodríguez
  • Sr. Josep Roset i Castells
  • Sr. Jorge León García

Comissió delegada:

Relacions Externes: Sr. Rafael Ruano i Palou

Director – Gerent: Sr. Miquel Vidal Martínez