INCORPORACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT COM A SOCIS TREBALLADORS O DE TREBALL A COOPERATIVES I SOCIETATS ANÒNIMES LABORALS

Capçalera empresa info

(1998 Llei 43/06, i Ordre TRI/406/06.)

Característiques:

  • La disminució ha de ser d’un mínim del 33 % i la persona ha d’estar en situació d’atur i inscrita a l’OSOC.
  • La durada és indefinida (manteniment del lloc de treball, com a mínim durant 3 anys) i la jornada completa.
  • La incorporació ha de suposar un increment net de la plantilla, i és un requisit imprescindible que l’empresa no hagi reduït el nombre de treballadors en els dotze mesos anteriors a la data d’incorporació.

Incentius:

  • Les societats laborals o cooperatives poden beneficiar-se de les bonificacions establertes al Programa de Foment de l’Ocupació 2007 (Llei 43/06), sempre que hagin optat per un règim de seguretat social propi de treballadors per compte d’altri. S’inclouen aquí també els beneficis per conversió de contractes temporals o vincles societaris indefinits.
  • Per a la incorporació de persones desocupades amb discapacitat a jornada completa, o quantia proporcional a la jornada de treball en el cas de jornada a temps parcial. La incorporació haurà de suposar un increment d’ocupació respecte de la mitjana dels 12 mesos anteriors a la data d’incorporació dels nous socis.