EMPRESES – RSC

Capçalera rsc

La Comissió Europea defineix la Responsabilitat Social de les Empreses o Corporativa (RSC) com la integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials i mediambientals en les seves operacions comercials i les relacions amb els seus interlocutors.

Les empreses, pel seu desenvolupament, s’impliquen en pràctiques de RSC com estratègia competitiva i de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

La Responsabilitat Social per una empresa suposa generar valor afegit:
Acomplint la legislació en matèria d’integració laboral.
Millorant les seves relacions amb la comunitat, amb la seva cadena de clients i proveïdors.
Millorant la productivitat dels seus recursos humans afavorint el sentit de pertinença i motivació.
Incrementant el reconeixement social, prestigi i reputació de la seva marca.

La RSC millora la competitivitat i els resultats empresarials.

La FECETC us anima, més enllà del context legal, a col·laborar en projectes que milloraran la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

Contacte: Miquel Vidal, gerent gerencia@fecetc.org
Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya-FECETC

Hotel d’Entitats “La Pau”

c/ Pere Vergés, 1 , planta 11, despatx 14
08020 Barcelona
Tel: 93 313 48 95 Fax: 93 314 00 56