EMPRESA

Capçalera empresa inserció laboral

Què ofereix el Programa d’Orientació i Acompanyament a la Inserció Laboral a les empreses?

  • Pre-selecció de perfils professionals: selecció de perfils, disseny i aplicació d’itineraris d’inserció personalitzats.
  • Suport a la gestió d’ajudes tècniques per a l’adequació del lloc de treball.
  • Assessorament sobre aspectes de normativa legal, LISMI, mesures alternatives, subvencions i bonificacions.
  • Informació sobre com desenvolupar accions enmarcades en la Responsabilitat Social Corporativa (RSC).
  • Acompanyament i seguiment de les persones incorporades a l’empresa.

doc-icon Formulari de petició de personal amb discapacitat