CONTRACTE TEMPORAL PEL FOMENT D’OCUPACIÓ

Capçalera empresa info

(RD 1451/1983; RD 170/2004 i Llei 43/2006)

Incentius:

 • Bonificació de les quotes empresarials a la seguretat social per contingències comuns, en el cas de contractar a jornada completa i per una durada d’un a tres anys:

  Discapacitat física inferior al 65 %:

  • Homes <45 anys: 3.500 €
  • Dones <45 anys: 4.100 €
  • Homes >45 anys: 4.100 €
  • Dones >45 anys: 4.700 €

  Discapacitat severa:

  • Homes <45 anys: 4.100 €
  • Dones <45 anys: 4.100 €
  • Homes >45 anys: 4.700 €
  • Dones >45 anys: 5.300 €
 • En els contractes a temps parcial: bonificació de la quota empresarial a la seguretat social en una quantitat igual a la corresponent a contractació a jornada completa quan la jornada laboral establerta sigui igual o superior a 3/4 de la jornada habitual a temps complet. La bonificació serà del 75 % quan la jornada es trobi entre 3/4 i 1/2 de jornada habitual completa, el 50 % quant la jornada estigui entre 1/2 i 1/4, i del 25 % quan la jornada establerta no arribi a 1/4 de la jornada habitual a temps complet.
 • Per transformar aquests contractes en indefinits hi ha previstes les mateixes ajudes que per a la contractació indefinida de persones amb discapacitat.

Pdf-icon Contracte de treball temporal per a treballadors amb disminució