CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ

Capçalera empresa info

(RD 1/1995 art. 11 i Disp. Ad. 2a; RD 488/98; L45/2002, Disp. Ad. 10a, i RD 170/2004)

Característiques:

  • Té com a objectius l’adquisició teòrica i pràctica necessària pel correcte desenvolupament d’un ofici o d’un altre lloc de treball que requereix un determinat nivell de qualificació.
  • En el cas de treballadors i treballadores amb discapacitat, el límit màxim d’edat previst (de 16 a 21 anys) no és d’aplicació quan es tracti de treballadors o treballadores amb discapacitat en situació d’atur.

Incentius:

Bonificació de la quota empresarial a la seguretat social del 50 %.

Durada:

  • De 6 mesos a 2 anys (ampliables a 3 per conveni), per a treballadors discapacitats.
  • La durada màxima del contracte serà de 4 anys.
  • Contracte de treball de formació

Pdf-icon Contracte de treball de formació