Contracte mercantil o civil amb un CET, o treballador autònom amb discapacitat, per la prestació de serveis aliens i accessoris a l’activitat normal de l’empresa

Capçalera mesures alternatives

  • El procediment és el mateix que per al contracte mercantil o civil.
  • Per a qualsevol dels dos motius d’excepcionalitat, la resolució tindrà una durada de 2 anys, fins a un màxim de 3 depenent de la naturalesa de l’activitat de l’empresa, del tipus d’ocupació demanada habitualment o del fet de trobar-se en procés de regulació d’ocupació.