CONTRACTE D’INTERINITAT

Capçalera empresa info

(Llei 45/2000, Disp. Ad. 9a)

Característiques:

És el que se signa amb treballadors o treballadores amb discapacitat i en situació d’atur, per substituir d’altres amb discapacitat que tinguin suspès el seu contracte per incapacitat temporal.

Incentius:

Bonificació de la quota empresarial a la seguretat social del 100 %, incloent-hi les d’accident de treball, malalties professionals i les quotes empresarials de recaptació conjunta.